Rzeczpospolita Polska

O uczelni

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25

Centrala – 71 320 5020
Kancelaria Ogólna – 71 320 5130
Biuro Rektora: 71 32 05 100
Dział Spraw Studenckich: 71 32 05 146


NIP: 896-000-53-54
REGON: 000001867
PIC: 997437809

Nr konta:  PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
IBAN:  PL62102052420000210200292045
BIC/SWIFT: BPKOPLPW


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:
  • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska,
  • doktora nauk weterynaryjnych,
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii,
  • doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologii,
  • doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologii,
  • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomii, inżynierii rolniczej, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności i żywienia oraz ochrony i kształtowania środowiska,
  • doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych,
  • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.


Trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wchodzą w skład Wrocławskiego Centrum Biotechnologii, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014-2018.


logoknow


W 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu znalazł się w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim wśród najlepszych uczelni świata w dziedzinie Food Science & Technology (201-300).