Rzeczpospolita Polska

O uczelni

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25

Centrala – 71 320 5020
Kancelaria Ogólna – 71 320 5130
Biuro Rektora: 71 32 05 100
Dział Spraw Studenckich: 71 32 05 146


NIP: 896-000-53-54
REGON: 000001867
PIC: 997437809

Nr konta:  PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
IBAN:  PL62102052420000210200292045
BIC/SWIFT: BPKOPLPW


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego:

Dziedzina nauk rolniczych:

  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • technologia żywności i żywienia 
  • weterynaria
  • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:

  • nauki biologiczne

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka