Rzeczpospolita Polska

Władze uczelni


 

Władzę w uczelni sprawuje rektor i czterej prorektorzy. Kadencja władz trwa cztery lata. Najwyższym organem kolegialnym uczelni jest senat, jego działalność wspierają komisje senackie, a rektora – komisje rektorskie. Sferą nieakademicką uczelni zarządza kanclerz.

 

Rektor

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Prof. dr hab. inż. Tadeusz TRZISZKA

tel. 71 320 5101, 71 328 4418
fax 71 320 5404
e-mail:Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Prof. dr. hab. Jarosław Bosy

Prof. dr hab. inż. Jarosław BOSY

tel. 71 320 5479
fax 71 320 5290
e-mail:


Prorektor ds. studenckich i edukacji

Prof. dr hab. Józef Sowiński

Prof. dr hab. inż. Józef SOWIŃSKI

tel. 71 320 1044
e-mail:


Prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką

Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta

Prof. dr hab. Anna CHEŁMOŃSKA-SOYTA

tel. 71 320 1025
e-mail:Prorektor ds. rozwoju uczelni

Prof. dr hab. Adam Szewczuk

Prof. dr hab. inż. Adam SZEWCZUK

tel. 71 320 5108, 71 320 5163
fax 71 320 5137
e-mail:
Kanclerz

m._rybarczyk1

Mgr Marian RYBARCZYK
tel. 71 320 5109
fax 71 328 3576
e-mail:

  Kanclerzowi podlegają bezpośrednio: