Rzeczpospolita Polska

Debata akademicka "U Przyrodników" poświęcona etycznym, fizjologicznym, prawnym i społecznym aspektom uśmiercania zwierząt


 

Debata Akademicka U Przyrodników

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prowadzi cykl otwartych debat z udziałem wybitnych ekspertów na ważne, często kontrowersyjne i wzbudzające społecznie emocje tematy, pod wspólnym hasłem: Debata Akademicka „U Przyrodników”. Ma ona charakter dyskusji panelowej z możliwością zadawania pytań z sali. Jest to spotkanie otwarte dla osób z zewnątrz: pracowników uczelni, studentów, uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, a także dla wszystkich zainteresowanych tematyką – mieszkańców Wrocławia i regionu.


Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, 4 października 2013 roku w Auli Jana Pawła II odbyła się debata poświęcona etycznym, fizjologicznym, prawnym i społecznym aspektom uśmiercania zwierząt. Odbywała się przy okazji XII Konferencji „Etyczne, moralne i społeczne aspekty uśmiercania zwierząt” zorganizowanej na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Paneliści

 • Michael Joseph SCHUDRICH
  rabin polsko-amerykański, Naczelny Rabin Polski, Członek Rabinatu RP

 • Tomasz MIŚKIEWICZ
  polski duchowny muzułmański, Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego

 • prof. Krzysztof TURLEJSKI
  neurobiolog z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, przewodniczący Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

 • prof. Wojciech PISULA
  psycholog, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN w Warszawie, specjalista w dziedzinie psychologii zwierząt, członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

 • dr hab. Tomasz PIETRZYKOWSKI 
  prawnik z Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

 • Cezary WYSZYŃSKI 
  prezes Fundacji „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!”

 • prof. Witold Janeczek 
  lekarz weterynarii, profesor zwyczajny na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  


 

 


 

Spór o rządowy projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt podzielił polską scenę polityczną i nie tylko. Przyjęciem lub odrzuceniem projektu żywo zainteresowani byli przedstawiciele wyznań i religii stosujących ubój rytualny, a także właściciele rzeźni, hodowcy bydła i towarzystwa ochrony praw zwierząt. Projekt zmiany ustawy powstał po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2012 r., który stwierdził, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na podstawie którego dokonywany był ubój, było sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z Konstytucją RP. 12 lipca 2013 roku sejm odrzucił proponowany przez rząd projekt i tym samym podtrzymał zakaz uboju rytualnego na terenie RP. Kwestie związane z eutanazją zwierząt ze względu na wiek czy stan zdrowia też niejednokrotnie budzą emocje. Dlatego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu proponuje merytoryczną dyskusję na ten temat. Poznając różne punkty widzenia, otrzymujemy pełniejszy obraz danego zagadnienia, co umożliwia bardziej świadome podejmowanie decyzji i zrozumienie istoty sporów społecznych.

 


Akty prawne

 


Artykuły

Inne