Rzeczpospolita Polska

Senat


Terminy posiedzeń senatu w roku akademickim 2017/2018

29 września 2017 r. (materiały na senat do 19 września 2017 r.)
27 października 2017 r. (materiały na senat do 17 października 2017 r.)
24 listopada 2017 r. (materiały na senat do 14 listopada 2017 r.)
15 grudnia 2017 r. (materiały na senat do 5 grudnia 2017 r.)
26 stycznia 2018 r. (materiały na senat do 16 stycznia 2018 r.)
23 lutego 2018 r. (materiały na senat do 13 lutego 2018 r.)
23 marca 2018 r. (materiały na senat do 13 marca 2018 r.)
27 kwietnia 2018 r. (materiały na senat do 17 kwietnia 2018 r.)
25 maja 2018 r. (materiały na senat do 15 maja 2018 r.)
22 czerwca 2018 r. (materiały na senat do 12 czerwca 2018 r.)


Plan pracy senatu w roku akademickim 2017/2018

plik PDF Plan pracy senatu – załącznik nr 1 do uchwały nr 76/2017 senatu UPWr z dnia 29 września 2017 roku plik PDF, 172.88 KB
2017-10-05 13:23

 


 

Skład senatu w kadencji 2016-2020

 

Przewodniczący senatu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Rektor


Prorektorzy

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
prorektor ds. studenckich i edukacji

prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
prorektor ds. współpracy z gospodarką

prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
prorektor ds. rozwoju uczelni


Dziekani

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr hab. inż. Adam Roman

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   dr hab. Krzysztof Kubiak

Wydział Nauk o Żywności
   dr hab. inż. Anna Czubaszek

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
   dr hab. inż. Bogdan Stępień


Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr hab. inż. Ryszard Polechoński
   prof. dr hab. Andrzej Zachwieja

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiedzka-Filipiak
   prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
   dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.
   prof. dr hab. Alina Wieliczko

Wydział Nauk o Żywności
   prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
   dr hab. inż. Barbara Żarowska

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
   prof. dr hab. Anita Biesiada
   prof. dr hab. Michał Hurej
   prof. dr hab. Cezary Kabała
   prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz
   prof. dr hab. Barbara Kutkowska


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   dr Stanisław Dzimira

Wydział Nauk o Żywności
   dr inż. Danuta Figurska-Ciura

Wydział Przyrodniczo–Technologiczny
   dr inż. Anna Koszelnik-Leszek

Jednostki międzywydziałowe
   mgr Ewa Hajdasz


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Marian Rybarczyk – administracja i obsługa
dr inż. Anna Jerysz – pracownicy techniczni

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

mgr inż. Marcin Żyromski, doktorant Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Natalia Czepiel – studentka Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Przemysław Janicki – studentka Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Sonia Lachowska – studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Paweł Michalak – student Wydziału Nauk o Żywności
Andrzej Stawowy - student Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Maciej Kościelniak - student Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Katarzyna Tuzikiewicz – studentka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt


Pozostali członkowie Senatu z głosem doradczym

mgr Barbara Barańska – Malinowska – Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Urszula Paszkowska-Szczerba –  Kwestor
dr inż. Włodzimierz Kita – Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”
dr Zbigniew Jurzyk –  Przewodniczący RZ ZNP
dr inż. Witold Gładkowski – Przedstawiciel KZ NSZZ "Solidarność'80"