Rzeczpospolita Polska

Senat


Terminy posiedzeń Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
oraz
terminy składania materiałów na posiedzenia senatu
w roku akademickim 2019/2020

Terminy posiedzeń
Senatu UPWr
Terminy składnia materiałów
na posiedzenia senatu
25 października 2019 r. Do 15 października 2019 r.
29 listopada 2019 r. Do 19 listopada 2019 r.
20 grudnia 2019 r. Do 10 grudnia 2019 r.
31 stycznia 2020 r. Do 21 stycznia 2020 r.
28 lutego 2020 r. Do 18 lutego 2020 r.
27 marca 2020 r. Do 17 marca 2020 r.
24 kwietnia 2020 r. Do 14 kwietnia 2020 r.
29 maja 2020 r. Do 19 maja 2020 r.
26 czerwca 2020 r. Do 16 czerwca 2020 r.

 


 

plik PDF Plan prac Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku akademickicm 2019/2020 plik PDF, 296.18 KB
2019-09-27 17:02

 


 

Skład senatu w kadencji 2016-2020

 

Przewodniczący senatu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Rektor


Prorektorzy

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
prorektor ds. studenckich i edukacji

prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
prorektor ds. współpracy z gospodarką

prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
prorektor ds. rozwoju uczelni


Dziekani

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
   dr hab. inż. Anna Czubaszek

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
   dr hab. inż. Bogdan Stępień

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.
   prof. dr hab. Andrzej Zachwieja
 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  
prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
   dr hab. inż. Barbara Żarowska, prof. nadzw.

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

   dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiedzka-Filipiak
   prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
   prof.dr hab. Beata Raszka
 
 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
   prof. dr hab. Alina Wieliczko

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
   prof. dr hab. Anita Biesiada
   prof. dr hab. Michał Hurej
   prof. dr hab. Cezary Kabała
   prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz
   prof. dr hab. Barbara Kutkowska


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
   dr inż. Danuta Figurska-Ciura

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   dr Stanisław Dzimira

Wydział Przyrodniczo–Technologiczny
   dr inż. Anna Koszelnik-Leszek

Jednostki międzywydziałowe
   mgr Ewa Hajdasz


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Marian Rybarczyk – administracja i obsługa
dr inż. Anna Jerysz – pracownicy techniczni

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

mgr inż. Marek Damski – doktorant Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Ryszard Sroczyński – student Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Justyna Załuska – studentka Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Marta Kawicka – studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Piotr Krężel – student Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
Agnieszka Jasińska – student Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  – studentka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt


Pozostali członkowie Senatu z głosem doradczym

mgr Barbara Barańska – Malinowska – Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Wioletta Fałowska – Kwestor
dr inż. Włodzimierz Kita – Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”
dr Zbigniew Jurzyk – Przewodniczący RZ ZNP
dr inż. Witold Gładkowski – Przedstawiciel KZ NSZZ "Solidarność'80"