Rzeczpospolita Polska

Senat


Terminy posiedzeń senatu w roku akademickim 2018/2019

lp. Terminy posiedzeń
Senatu UPWr
Terminy składania
materiałów na Senat
1 28 września 2018 r. 18 września 2018 r.
2 26 października 2018 r. 16 października 2018 r.
3 30 listopada 2018 r. 20 listopada 2018 r.
4 19 grudnia 2018 r. 10 grudnia 2018 r.
5 25 stycznia 2019 r. 15 stycznia 2019 r.
6 22 lutego 2019 r. 12 lutego 2019 r.
7 29 marca 2019 r. 19 marca 2019 r.
8 26 kwietnia 2019 r. 16 kwietnia 2019 r.
9 31 maja 2019 r. 21 maja 2019 r.
10 28 czerwca 2019 r. 18 czerwca 2019 r.

Plan pracy senatu w roku akademickim 2018/2019

plik PDF Plan prac Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku akademickicm 2018/2019 plik PDF, 171.14 KB
2018-10-03 12:13

 


 

Skład senatu w kadencji 2016-2020

 

Przewodniczący senatu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Rektor


Prorektorzy

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
prorektor ds. studenckich i edukacji

prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
prorektor ds. współpracy z gospodarką

prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
prorektor ds. rozwoju uczelni


Dziekani

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr hab. inż. Adam Roman

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   dr hab. Krzysztof Kubiak

Wydział Nauk o Żywności
   dr hab. inż. Anna Czubaszek

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
   dr hab. inż. Bogdan Stępień


Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr hab. inż. Ryszard Polechoński
   prof. dr hab. Andrzej Zachwieja

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiedzka-Filipiak
   prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski


Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.
   prof. dr hab. Alina Wieliczko

Wydział Nauk o Żywności
   prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
   dr hab. inż. Barbara Żarowska

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
   prof. dr hab. Anita Biesiada
   prof. dr hab. Michał Hurej
   prof. dr hab. Cezary Kabała
   prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz
   prof. dr hab. Barbara Kutkowska


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   dr Stanisław Dzimira

Wydział Nauk o Żywności
   dr inż. Danuta Figurska-Ciura

Wydział Przyrodniczo–Technologiczny
   dr inż. Anna Koszelnik-Leszek

Jednostki międzywydziałowe
   mgr Ewa Hajdasz


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Marian Rybarczyk – administracja i obsługa
dr inż. Anna Jerysz – pracownicy techniczni

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

mgr inż. Marek Damski – doktorant Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Alicja Zarębska – studentka Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Anna Lipowska – studentka Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Safoura Reza – studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Piotr Krężel – student Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
Damian Rajca – student Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Anna Freus – studentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Martyna Morawska – studentka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt


Pozostali członkowie Senatu z głosem doradczym

mgr Barbara Barańska – Malinowska – Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Wioletta Fałowska – Kwestor
dr inż. Włodzimierz Kita – Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”
dr Zbigniew Jurzyk – Przewodniczący RZ ZNP
dr inż. Witold Gładkowski – Przedstawiciel KZ NSZZ "Solidarność'80"