Rzeczpospolita Polska

Radosław Gawlikdebata_4-3


Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-NATURA. Urodzony w 1957 r. we Wrocławiu. Studia ukończył w 1981 r. na Wydziale Eksploatacji i Ekonomii Transportu Wyższej Szkoły Transportu i Łączności w Żylinie, na Słowacji. W latach 80-tych uczył matematyki we wrocławskich szkołach. W związku z działalnością w ruchu opozycyjnym nie przedłużono mu umowy o pracę. Okresowo pracował jako robotnik wysokościowy. W latach 1986-89 uczestniczył w Ruchu "Wolność i Pokój". Organizował protesty ekologiczne m.in. w sprawie huty „Siechnice”, elektrowni jądrowej w Żarnowcu, składowiska odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu.

W latach 1987-89 działał w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska. Publikował w prasie podziemnej, szczególnie na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego i środowiska pracy. Uczestniczył w obradach „Okrągłego stołu” w zespole ds. ekologii. W historycznych wyborach, 4 czerwca 1989 r. został wybrany na posła. Przez 12 lat zasiadał w Sejmie. Uczestniczył w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna później przekształconym w partię – Unię Demokratyczną, a jeszcze później w Unię Wolności. Będąc jej członkiem wraz z grupą przyjaciół ekologów założył Forum Ekologiczne UW, któremu przez 7 lat przewodniczył. W tym czasie FE UW zainicjowało i doprowadziło do przyjęcia wielu ważnych aktów prawnych, m.in. wprowadzono do konstytucji zasadę zrównoważonego rozwoju, uchwalono ustawę o ochronie zwierząt.

Od XI 1997 r. do VI 2000 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jako jedyny członek rządu w koalicji z AWS głosował przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Był przeciwny organizowaniu olimpiady zimowej w Tatrach.

Był członkiem Unii Wolności od jej początku do kwietnia 2002 r., kiedy wrócił do działań w ruchu ekologicznym. Został przewodniczącym Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Jeden z współzałożycieli reprezentacji politycznej ruchu Zielonych 2004 www.zieloni2004.pl.

Nadal pozostaje aktywnym w ruchu organizacji pozarządowych. Obecnie przewodniczy Stowarzyszeniu Ekologicznemu „Eko- Unia” www.eko-unia.org.pl, w ramach którego realizuje projekty z obszaru ekologii, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, współpracy międzynarodowej oraz promocji zielonej polityki. Od 2004 roku jest przedstawicielem organizacji ekologicznych w Komitetach Monitorujących Rolny Sektorowy Program Operacyjny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a od 2007 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.