Rzeczpospolita Polska

"Do celu" - Tomasz Pałamarz