Rzeczpospolita Polska

Kalendarium działań na rzecz integracji uczelni wyższych Wrocławia


1 czerwca 2000 r.
Publikacja artykułu prof. Tadeusza Szulca, rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, „Integracja uczelni wyższych Wrocławia „UNIWERSYTET DOLNOŚLĄSKI”, – Przegląd Uniwersytecki, Nr 6/2000

2 luty 2010 r.
Podpisanie Deklaracji Pawłowickiej przez rektorów siedmiu wrocławskich uczelni: Akademii Medycznej, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Wrocławskiego

26 luty 2010 r.
Uchwalenie przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poparcia dotychczasowych działań rektora prof. dr. hab. Romana Kołacza w zakresie integracji wrocławskiego środowiska akademickiego – uchwała nr 21/2010 Senatu UPWr z dnia 26 lutego 2010 r.

27 września 2010 r.
Podpisanie porozumienia w sprawie powołania Wrocławskiej Unii Akademickiej przez rektorów siedmiu wrocławskich uczelni: Akademii Medycznej, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Wrocławskiego

26 listopada 2010 r.
Włączenie wsparcia działań integracyjnych wrocławskiego środowiska naukowego do „Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 r.”  – odnośne postanowienia Strategii wprowadzone uchwałą nr 90/2010 Senatu UPWr z dnia 26 listopada 2010 r. :

  • 5.5. Współpraca z otoczeniem: „podejmowanie działań w celu dalszej integracji wrocławskiego środowiska naukowego”,
  • „wspieranie działań na rzecz rozwoju Wrocławskiej Unii Akademickiej”

22 marca 2012 r.
Włączenie działań na rzecz integracji instytucjonalnej do „Głównych kierunków działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2012-2016”  wprowadzonych uchwałą nr 27/2013 Senatu UPWr z dnia 22 marca 2013 r.

26 listopada 2013 r.
Aktualizacja  „Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 r.”, w tym działań na rzecz dalszej integracji – uchwała nr 59/2013 Senatu UPWr z dnia 21 czerwca 2013 r.

27 czerwca 2013 r.
Pierwsze spotkanie prorektorów ds. rozwoju UWr i UPWr w sprawie integracji uczelni

2 lipca 2013 r.
Drugie spotkanie prorektorów ds. rozwoju UWr i UPWr w sprawie integracji uczelni

8 lipca 2013 r.   
Pierwsze posiedzenie zespołu roboczego ds. integracji instytucjonalnej UWr i UPWr (prorektorzy ds. nauki, prorektorzy ds. rozwoju, kanclerze, kwestorzy)

16 lipca 2013 r.
Drugie posiedzenie zespołu roboczego ds. integracji instytucjonalnej UWr i UPWr

21 października 2013 r.
List rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego do rektorów trzech uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego, z propozycją integracji instytucjonalnej

25 października 2013 r.
Rektor prof. Roman Kołacz zapoznaje z ww. listem członków Senatu UPWr

26 maja 2014 r.
Ekspertyza „Analiza finansowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego (przedpołączeniowa)”

30 maja 2014 r.
Senat powołuje Doraźną komisję ds. planowanego połączenia UWr i UPWr –  uchwała nr 81/2014 Senatu  UPWr z dnia 30 maja 2014 r.

2 czerwca 2014 r.
Wywiad Weroniki Skupin i Marcina Walków (Gazeta Wrocławska) z prof. Romanem Kołaczem, rektorem UPWr i prof. Markiem Bojarskim, rektorem UWr. „Czy uniwersytety się połączą? Jest wola, teraz musi być sposób”

6 czerwca 2014 r.

Pierwsze posiedzenie Komisji „połączeniowej” UPWr,

27 czerwca 2014 r.
Drugie posiedzenie Komisji „połączeniowej” UPWr,

16 lipca 2014 r.
Trzecie posiedzenie Komisji „połączeniowej” UPWr,

12 września 2014 r.
Czwarte posiedzenieKomisji „połączeniowej” UPWr,

22 października 2014 r.
Pierwsze połączone posiedzenie Komisji „połączeniowych” UWr i UPWr (Sala Senatu UWr),

2 grudnia 2014 r.
Konsultacje rektora z Radą Wydziału Nauki o Żywności,

12 grudnia 2014 r.
Piąte posiedzenie Komisji „połączeniowej” (przerwane),

16 grudnia 2014 r.
Konsultacje rektora z Radą Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego,

12 grudnia 2014 r.

Wznowienie piątego posiedzenia Komisji ‚Połączeniowej”,

8 maja 2015 r.
Drugie połączone posiedzenie Komisji „połączeniowych” UWr i UPWr (Sala prof. Tołpy UPWr),

20 maja 2015 r.
Rekomendacja Komisji „połączeniowej” UPWr.