Rzeczpospolita Polska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

KNOW
logo     ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław
tel./fax 71 345 2556
e-mail:
Dziekanat

Strona www wydziału a_more

Władze wydziału:

 • Dziekan – dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.
 • Prodziekan ds. kierunku biologia i biologia człowieka – dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.
 • Prodziekan dr. kierunków bioinformatyka oraz bezpieczeństwo żywności – dr Magdalena Senze
 • Prodziekan ds. kierunku zootechnika – dr inż. Barbara Król
 • Prodziekan ds. nauki i rozwoju – dr hab. inż. Wojciech Kruszyński

W skład wydziału wchodzą:

Wydział prowadzi studia na kierunkach:

Studia doktoranckie 

4-letnie stacjonarne w zakresie hodowli zwierząt.

Studia podyplomowe

 • Hodowla koni i jeździectwo 2 semestry
  kierownik – dr hab. inż. Ewa Jodkowska, prof. nadzw.
  tel. 601 696 727
  e-mail:

 

 • Naukowe podstawy treningu koni – 2 semestry
  kierownik – dr hab. inż. Ewa Jodkowska, prof. nadzw.
  tel. 601 696 727
  e-mail:

 

 • Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących – 3 semestry
  sekretarz – dr Katarzyna Rogowska-Sobota
  tel. 71 320 57 34
  e-mail:

 

 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – 2 semestry
  kierownik – dr Krystyna Pogoda-Sewerniak
  e-mail:
  tel. 71 320 5863

 

 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi – 2 semestry
  kierownik – dr hab. Krzysztof Borysławski prof. nadzw.
  tel. 71 320 5791
  e-mail:
  sekretariat studiów – Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr
  tel. 71 320 54 81