Rzeczpospolita Polska

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

logo  

ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. 71 320 1558, fax 71 320 1557 – studia stacjonarne
tel. 71 320 5510, fax 71 328 0222 – studia niestacjonarne
e-mail:
Dziekanat 

Strona WWW wydziału więcej


 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

 • doktora habilitowanego i doktora w dyscyplinie kształtowanie środowiska w dziedzinie nauk rolniczych
 • doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia w dziedzinie nauk technicznych 

Władze wydziału:

 • Dziekan
  – prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
 • Prodziekan ds. kierunków budownictwo oraz inżynieria bezpieczeństwa
  – dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.
 • Prodziekan ds. kierunków inżynieria i gospodarka wodna oraz inżynieria środowiska
  – dr hab. inż. Tomasz Tymiński
 • Prodziekan ds. kierunków architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna
  – prof. dr hab. Beata Raszka
 • Prodziekan ds. kierunku geodezja i kartografia
  – dr hab. inż. Marek Trojanowicz

W skład wydziału wchodzą:

Wydział prowadzi studia na kierunkach:

studia doktoranckie

 • Studia doktoranckie 4-letnie stacjonarne w dyscyplinie kształtowania środowiska.

 

Studia podyplomowe

  • Wycena nieruchomości – 2 semestry
   kierownik – prof. dr hab. Zofia Więckowicz
   tel. 71 320 5616
   e-mail: