Rzeczpospolita Polska

Doktorzy honoris causa

Prof. Stanisław Bac
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1962)

Prof. Arkadiusz Musierowicz
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (1965)

Prof. Andrzej Klisiecki
Akademia Medyczna we Wrocławiu (1966)

Prof. Aleksander Maksimow
V Wydział Polskiej Akademii Nauk (1966)

Prof. Antoni Bant
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1970)

Prof. Tadeusz Ruebenbauer
Akademia Rolnicza w Krakowie (1980)

Prof. Antal Acs

Uniwersytet Rolniczy w Debreczynie (1980)

Prof. Witold Niewiadomski
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1982)

Prof. Stanisław Tołpa
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1985)

Prof. Kazimierz Boratyński
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1986)

Prof. Stefan Alexandrowicz
Akademia Rolnicza w Poznaniu (1986)

Prof. Mathäus Stöber
Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Hanowerze (1989)

Prof. Roger Alfred Morsa
Uniwersytet Cornella, lthaca w USA (1989)

Prof. Wilhelm Neumann
Uniwersytet w Rostocku (1989) 

Prof. Kazimierz Gawęcki
Akademia Rolnicza w Poznaniu (1990)

Prof. Werner Leidl
Uniwersytet w Monachium (1990)
 

Prof. Hans Werner Partenscky
Uniwersytet w Hanowerze (1991)

Prof. Klaus Ulrich Heyland
Uniwersytet w Bonn (1991)

Prof. Janusz Haman
Akademia Rolnicza w Krakowie (1994)

 

Prof. Zygmunt Hryncewicz
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1995)

 

Prof. Tadeusz Garbuliński
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1995)
 

Prof. Marian Truszczyński
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach (1995)

  Prof. Wincenty Pezacki
Akademia Rolnicza w Poznaniu (1995)
 

Prof. Adam Sroczyński
Politechnika Łódzka (1995)

Prof. Piotr Prochal
Akademia Rolnicza w Krakowie (1995)

Prof. Manfred Kirchgessner
Uniwersytet w Monachium (1997)

Prof. Eckehard Deegen
Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Hanowerze (1998)
 

Prof. Mieczysław Pałasiński
Akademia Rolnicza w Krakowie (1998)

Prof. Ryszard Badura
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1999)

Prof. Manfred Olbertz
Uniwersytet w Rostocku (1999)

Prof. Hans Georg Liebich
Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium (2000)

Prof. Lubomir Włodzimierz Baran
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2000)

Ks. Kardynał dr Henryk Gulbinowicz
Arcybiskup Metropolita Wrocławski (2000)

Prof. Józef Leibetseder
Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu (2001)

Prof. Czesław Somorowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2001)

Dr Antoni Gucwiński
Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu (2001)

Prof. Stanisław Przestalski
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (2001)

Prof. Bogdan Łazarkiewicz
Akademia Medyczna we Wrocławiu (2002)

Prof. Helena Oberman
Politechnika Łódzka (2002)

Prof. Henryk Jasiorowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2002)

Prof. Teofil Mazur
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2002)

Günter Verheugen
komisarz Unii Europejskiej ds. rozszerzenia (2003)

Prof. Tomasz Brandyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2005)

Prof. Antoni Polanowski
Uniwersytet Wrocławski (2005)

Prof. Zofia Jasińska
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (2005)

Prof. Andreas Stolle
Uniwersytet im. Ludwika Maksymiliana w Monachium (2005)

Prof. Tadeusz Szulc
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (2006)

Prof. Czesława Lipecka
Akademia Rolnicza w Lublinie (2006)

Prof. Jerzy Fabiszewski
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (2006)

Prof. Tadeusz Luty
Politechnika Wrocławska (2006)

Prof. Wacław Leszczyński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2007)

Prof. Rudolf Michałek
Akademia Rolnicza w Krakowie (2007)

Prof. Henryk Górecki
Politechnika Wrocławska (2007)

Prof. Yona Chen
Hebrajski Uniwersytet w Jerozolimie (2008)

Prof. Josef Dvořák
Mendlowy Uniwersytet Rolniczy i Leśny w Brnie (2008)

Prof. Piotr Jan Kowalik
Politechnika Gdańska (2009)

Prof. Włodzimierz Bednarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2009)

Prof. Walter Baumgartner
Uniwersytet Weterynaryjny w Wiedniu (2010)


Prof. Wojciech Witkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy (2011)


Prof. Jan Gawęcki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2012)


Prof. Jerzy Woźnicki
Politechnika Warszawska (2013)


Prof. Włodzimierz Grajek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2014)


Prof. Andrzej Mazur
Narodowy Instytut Badań Rolniczych (Institut National de la Recherche Agronomique – INRA) we Francji (2014)


Prof. Zygmunt Pejsak
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach (2015)


Prof. Franciszek Adamicki
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (2015)


Prof. Zygmunt Litwińczuk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2016)


Prof. Andrzej Grzywacz
SGGW w Warszawie (2017)


Prof. Bogusław Buszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2018)


Prof. Wolfgang Keller
Uniwersytet w Stuttgarcie (2018)