Rzeczpospolita Polska

Instytut Budownictwa

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel. 71 320 5526
tel./fax: 71 320 5584
e-mail:
strona domowa

Dyrektor

dr hab. inż. Daniel Garlikowski
tel. 71 320 5577, e-mail:

Zastępca dyrektora

dr inż. Maciej Orzechowski
tel. 71 320 5529, e-mail:

Sekretariat

inż. Renata Nogaj
tel. 71 320 5526, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Edward Hutnik 71 320 5524
prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski 71 320 5502
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota 71 320 5582
prof. dr hab. inż. Jan Kempiński 71 320 5503
prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński 71 320 5514
prof. dr hab. inż. Paweł Śniady 71 320 5506
dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. nadzw.
71 320 1037
dr inż. Grzegorz Antoniszyn 71 320 5527
dr inż. Małgorzata Meissner 71 320 5578
dr inż. Jarosław Dąbrowski 71 320 5525
dr inż. Radosław Tatko 71 320 5529
dr inż. Robert Świerzko 71 320 1942
dr inż. Włodzimierz Białas 71 320 5218
dr inż. Wojciech Kilian 71 320 5504
dr inż. Andrzej Pawłowski 71 320 5586
dr inż. Kamil Pawłowski 71 320 5523
dr inż. Zofia Zięba 71 320 5543, -1845
mgr inż. Agata Włóka 71 320 5523  
mgr inż. Filip Zakęś 71 320 5521
mgr inż. Michał Zieliński 71 320 5527
mgr inż. Rafał Idzikowski 71 320 5521
mgr Robert Selmaj 71 320 5500
mgr inż. Jakub Mońka 71 320 1845, -1846
Jan Dębicki 71 320 5557


Doktoranci

   
mgr inż. Maria Ostrowska-Dudys 71 320 5522

 

Struktura organizacyjna

  • Zakład Budownictwa Ogólnego
  • Zakład Konstrukcji Budowlanych
  • Zakład Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów
  • Zakład Geotechniki
  • Laboratorium Badań Geotechnicznych
  • Laboratorium Technologii Betonów i Wytrzymałości Materiałów
  • Laboratorium Materiałów Budowlanych
  • Stacja Energii Odnawialnej Kamieniec