Rzeczpospolita Polska

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”Delegatem do KSN na kadencje 2018-2022 została mgr Teresa Skiba podczas wyborów dnia 7 lutego 2018 r. , potwierdzona przez Regionalną Komisję Wyborczą Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" dnia 9 marca 2018 r.

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dnia 1 października 2018 r. zgłosiła mgr Teresę Skibę jako przedstawiciela do pracy w Komisji ds. Wynagrodzeń i Innych Świadczeń KSN na kadencję 2018-2022.