Rzeczpospolita Polska

Praktyki

Zasięg tematyczny praktyk i staży realizowanych w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu:

 • rasa i typ użytkowy zwierząt hodowanych w Stacji,
 • rozród zwierząt – dobór osobników do rozrodu,
 • wykonywanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych przy porodach i ich powikłaniach,
 • odchów młodzieży i szczegółowe zapoznanie się z postępowaniem z cielętami po porodzie,
 • żywienie zwierząt z uwzględnieniem gatunku, płci, wieku i stanu fizjologicznego,
 • ocena pomieszczeń i warunków utrzymania zwierząt w Stacji,
 • przygotowanie i zadawanie pasz w trakcie żywienia zimowego,
 • gospodarka na pastwiskach w trakcie żywienia letniego,
 • praktyczna nauka w zakresie pielęgnacji zwierząt i zabiegów profilaktycznych,
 • profilaktyka, występowanie, diagnozowanie i zwalczanie chorób w Stacji,
 • pomoc lekarzowi weterynarii w leczeniu zwierząt,
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji zootechnicznej i weterynaryjnej,
 • znakowanie zwierząt,
 • ocena wartości użytkowej zwierząt.

Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu dysponuje gruntami o powierzchni 308,15 ha, na których można prowadzić różnego rodzaju badania:

 • pomiary do map sytuacyjno-wysokościowych,
 • pomiary inwentaryzacyjne i inne prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków Stacji,
 • rozpoznawanie gatunków roślin uprawnych, zwłaszcza składu botanicznego łąk i pastwisk,
 • zapoznanie się z technologią produkcji pasz wykorzystywanych w żywieniu zwierząt,
 • zapoznanie się ze sprzętem jaki znajduje się w Stacji i automatyzacją,
 • ocena warunków przyrodniczych Stacji,
 • zapoznanie się z nawożeniem stosowanym na terenie Stacji,
 • zapoznanie się z technologią zbioru zielonek oraz ich konserwacją na trwałych użytkach zielonych,
 • nabycie umiejętności związanych z przechowalnictwem płodów rolnych,
 • zapoznanie się z organizacją produkcji i pracy w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu.

radomierz4   radomierz3

Stacja dysponuje 11 miejscami noclegowymi (2 pokoje 3-osobowe, 2 pokoje 2-osobowe i 1 pokój 1-osobowy) z zapleczem kuchennym z pełnym wyposażeniem.