Rzeczpospolita Polska

Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojcu

ul. Wschodnia 68
51-513 Wrocław


p.o. kierownika

Marta Iwaszkiewicz
tel. 71 396 3165 wew. 16
e-mail:

Adam Machocki
tel. 71 346 6620

Maria Popiołek

mgr inż. Barbara Wiśniewska
tel. 71-320-1808, -1810

mgr inż. Jerzy Korczak
tel. 71-346-6620