Rzeczpospolita Polska

Skład Rady Zakładowej ZNP

Skład Zarządu
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
wybrany podczas XXV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów
w dniu 17 czerwca 2014 roku

Prezydium Rady Zakładowej ZNP UP:

  1. Zbigniew Jurzyk – przewodniczący
  2. Józef Nicpoń – wiceprzewodniczący
  3. Krzysztof Gwara – wiceprzewodniczący
  4. Wanda Żebrowska – sekretarz

Rada Zakładowa ZNP UP

  1. Roman Dąbrowski – członek rady
  2. Iwona Sawicka – członek rady
  3. Piotr Sawicki – członek rady

Przedstawiciel ZNP UP w Radzie Głównej ZNP

Zbigniew Dobrzański