Rzeczpospolita Polska

Skład Rady Zakładowej ZNP

Skład Zarządu
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
wybrany podczas XXVI Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów
w dniu 4 listopada 2019 roku

Prezydium Rady Zakładowej ZNP UPWr:

  1. Krystyna Pogoda-Sewerniak – prezes
  2. Zbigniew Jurzyk – wiceprezes
  3. Józef Nicpoń  – wiceprezes
  4. Wanda Żebrowska – sekretarz

Rada Zakładowa ZNP UPWr

  1. Roman Dąbrowski – członek rady
  2. Krzysztof Rypuła – członek rady
  3. Iwona Sawicka – członek rady

Przedstawiciel ZNP UPWr w Radzie Głównej ZNP

Roman Dąbrowski