Rzeczpospolita Polska

Stanowisko NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w sprawie łączenia uczelniStanowisko NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w sprawie łączenia uczelni


Dnia 13 grudnia 2014 r. NSZZ „Solidarność” wystosowało pismo do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie łączenia uczelni, które również zostało podpisane przez przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pana dr Jerzego Jurzyka