Rzeczpospolita Polska

Przedstawiciele NSZZ Solidarność w Radach Wydziałów

Wydział Przyrodniczo-Technologicznego

dr inż. Włodzimierz Kita

Wydział Nauk o Żywności
dr inż. Filip Boratyński

Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
prof.dr hab. Krzysztof Romański

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
dr inż. Tadeusz Kiwacz

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
dr Tomasz Kokurewicz