Rzeczpospolita Polska

Odznaczeni medalem "Niezłomni"