Rzeczpospolita Polska

Komitet honorowy jubileuszu 65-lecia

Komitet honorowy


Paweł Hreniak

Wojewoda Dolnośląski

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Prof. Maciej Chorowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Marek Woron
Kanclerz Dolnośląskiej Loży BCC

Prof. Andrzej Grzywacz
Przewodniczący Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
w kadencji 2008 -2016

Byli rektorzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:


Prof. Ryszard Badura


Prof. Jerzy Juszczak

Prof. Jerzy Kowalski

Prof. Tadeusz Szulc

Prof. Roman Kołacz