Rzeczpospolita Polska

Program

ProgramWystąpienie jubileuszowe prof. Tadeusza Trziszki
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

Wręczenie Nagród Rektora

Nadanie tytułu doktora honoris causa
prof. Zygmuntowi Litwińczukowi

Wystąpienia zaproszonych gości