Rzeczpospolita Polska

Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37/41
50-630 Wrocław
tel.: 71 320 5734
e-mail:

Strona WWW: otwarty.up.wroc.pl


Dyrektor

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański
e-mail:

Sekretarz

Dr n. biol. Katarzyna Rogowska-Sobota
e-mail:

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek-środa oraz piątek 10:00-14:00
czwartek 12:00-16:00

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pielęgnując swoje dziedzictwo historyczne i tradycję, która wywodzi się z uczelni dublańskiej i lwowskiej, podejmuje wszechstronne działania na rzecz nauki i edukacji. Uczelnie wyższe, a zwłaszcza uniwersytety, winny być miejscem ważnych inicjatyw naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Z tych właśnie względów, a także dla podniesienia swego prestiżu, Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu postanowił utworzyć Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Celem nowo powołanej jednostki będzie rozwój i pogłębienie sprawności intelektualnej, psychofizycznej i aktywności społecznej słuchaczy, bez względu na ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i obecne zatrudnienie.

Gwarantujemy, że Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku będzie placówką, w której słuchacze wzbogacą dotychczasowe oraz nabędą nowe umiejętności, a dzięki aktualizacji wiedzy, poznają współczesne osiągnięcia nauki, a także nawiążą nowe kontakty. Hasłem przewodnim działania Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku jest "Człowiek i środowisko".