Rzeczpospolita Polska

Doktorzy honoris causa

Prof. Zygmunt Markowski

Lwów (1931)

 

Prof. Bolesław Świętochowski

Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie (1963), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1966)

 

Prof. Jan Tomaszewski

Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie (1965)

 

Prof. Kazimierz Boratyński

Akademia Rolnicza w Poznaniu (1969)

 

Prof. Józef Dzieżyc

Akademia Rolnicza w Lublinie (1973)

 

Prof. Kazimierz Szczudłowski

Akademia Rolnicza w Lublinie (1979)

 

Prof. Marek Urban

Uniwersytet Rolniczy w Debreczynie (1981), Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1988)

 

Prof. Zygmunt Ruszczyc

Akademia Rolnicza w Poznaniu (1990)

 

Prof. Zygmunt Hryncewicz

Akademia Rolnicza w Poznaniu (1991)

 

Prof. Jerzy Juszczak

Brno (1989), Uniwersytet w Rostocku (1991)

 

Prof. Ryszard Badura

Akademia Medyczna we Wrocławiu (2000),  Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium (2010)

 

Prof. Stanisław Kostrzewa

Akademia Rolnicza w Krakowie (2005)

 

Prof. Dorota Jamroz

Akademia Rolnicza w Lublinie (2006), Akademia Rolnicza w Poznaniu (2007)

 

Prof. Józef Nicpoń

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii (2008)

 

Prof. Tadeusz Szulc

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2008), Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2009), Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie (2011)

 

Prof. Wacław Leszczyński

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (2009)


Prof. Michał Mazurkiewicz

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii (2012)

 

Prof. Roman Kołacz

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii (2015), Uniwersytet Biotechnologii w Kijowie (2015)


Prof. Alina Wieliczko

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii (2018)


Prof. Tadeusz Trziszka

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2019)