Rzeczpospolita Polska

Profesorowie honorowi

Prof. Zbigniew Dobrzański

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (2014)

 

Prof. Alina Wieliczko

Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie (2014)

 

Prof. Józef Nicpoń

Państwowy Uniwersytet Przyrodniczo-Biotechnologiczny w Kijowie (2016)