Rzeczpospolita Polska

Muzeum

muzeum_upwr-1

Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


czynne od wtorku do piątku w godzinach 11:00-13:00
(w sierpniu muzeum nieczynne)


wejście do muzeum – zapraszamy
Muzeum UPWr zostało otworzone w styczniu 2017 r. Mieści się na parterze gmachu głównego przy ulicy Norwida.

Zbiory muzeum dzielą się na dwie części. Pierwsza to wystawiennicza część muzeum, gdzie w gablotach można zobaczyć dzieje uczelni i wydziałów, ich najważniejsze osiągnięcia i twórców szkół naukowych, a także krótką historię wydawnictwa i biblioteki z pięknymi okazami starych książek (w 11-tomową Rolniczą Encyklopedią Polski z 1890 r. i książkami pisanymi ręcznie). W sumie ok. 400 eksponatów oraz 700 fotografii, zgromadzonych dzięki jednostkom uczelni, ale i z prywatnych pamiątek.

Druga część muzeum jest multimedialna – na pięciu dotykowych monitorach można oglądać historię uczelni na osi czasu, wszystkie jej obiekty na interaktywnej mapie, ostatnie wydanie „Dziejów Uczelni”, a także plejadę rektorów, profesorów, profesorów honorowych i doktorów honoris causa; zdjęcia, rysunki i filmy.