Rzeczpospolita Polska

Rekrutacja na Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne


Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne uruchamia kolejną edycję 3-semestralnego szkolenia w celu zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela tj. do nauczania przedmiotów związanych ze studiowanym kierunkiem studiów. Szkolenie skierowane jest do studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoczynających studia magisterskie oraz doktorantów.

W ostatnich latach nauczyciele przedmiotów zawodowych są szczególnie poszukiwani na rynku pracy. Ukończenie Studium daje też uprawnienia do prowadzenia wszelkiego rodzaju szkoleń i kursów. Warunkiem przyjęcia na Studium jest zgoda odpowiedniego Dziekana Wydziału.

Zajęcia na pierwszych dwóch semestrach są nieodpłatne i prowadzone równolegle ze studiami kierunkowymi, natomiast trzeci semestr odbywa się w systemie niestacjonarnym i jest odpłatny.

Podania kierowane do kierownika Studium należy składać do 15 września br. do Biura Obsługi Studenta (gmach główny, pokój 0.46)