Rzeczpospolita Polska

Cel i podstawy działania audytu wewnętrznego

a) Definicja audytu opracowana przez The Institute of Internal Auditors:

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.

b) Celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest wspieranie Rektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.


c) Podstawy działania

regulacje zewnętrzne, tj.:regulacje wewnętrzne, tj.: