Rzeczpospolita Polska

Komisje


Rektorska Komisja nadzorująca wdrażanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


        Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

        Członkowie:

        Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
        Prof. dr hab. Adam Szewczuk
        Prof. dr hab. Jarosław Bosy
        Prof. dr hab. Józef Sowiński
        Prof. dr hab. Barbara Kutkowska
        Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
        Prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski
        Prof. dr hab. Cezary Kabała
        Prof. dr hab. Tadeusz Szulc
        Prof. dr hab. Roman Kołacz
        Prof. dr hab. Jerzy Sobota
        Prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
        Prof. dr hab. Wojciech Niżański
        Prof. dr hab. Adam Figiel
        Dr hab. Witold Rohm, prof. nadzw.
        Mgr Marian Rybarczyk
        Dr Bartosz Greczner
        Mgr Teresa Orlewska
        Mgr inż. Halina Beń

Do zadań Komisji należy:
  1. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem projektu statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  2. Przyjęcie projektu statutu i przekazanie do Senackiej Komisji Statutowej celem dalszego procedowania – w terminie do 15.04.2019 r.

        Obsługę Komisji zapewnia Biuro Rektora.

 

Rektorska Komisja ds. opracowania projektu statutu


        Przewodniczący – prof. dr hab. Adam Szewczuk

        Członkowie:

        Prof. dr hab. Jarosław Bosy
        Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
        Prof. dr hab. Józef Sowiński
        Mgr inż. Halina Beń
        Dr Bartosz Greczner
        Mgr Marianna Stałowska-Bryl
        Mgr Teresa Orlewska
        Mgr Barbara Barańska-Malinowska
        Mgr Agata Knop
        Mgr Wioletta Fałowska
        Mgr Marian Rybarczyk
        Dr Zbigniew Jurzyk
        Dr inż. Włodzimierz Kita
        Dr hab. inż. Witold Gładkowski

        Przedstawiciel studentów
        Przedstawiciel doktorantów

Do zadań Komisji należy:
  1. Przygotowanie roboczego projektu statutu, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w szczególności z art. 34 ust.1 z wyjątkiem części dotyczącej gospodarki finansowej uczelni.
  2. Przekazanie projektu Rektorskiej Komisji nadzorującej wdrażanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce celem jego przyjęcia i przekazania Senackiej Komisji do dalszego procedowania – w terminie do 15.03.2019 r.

        Obsługę Komisji zapewnia Biuro-Organizacyjno-Prawne.

 

Rektorska Komisja ds. opracowania projektu statutu w części dotyczącej gospodarki finansowej uczelni


        Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

        Członkowie:

        Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
        Prof. dr hab. Adam Szewczuk
        Prof. dr hab. Jarosław Bosy
        Prof. dr hab. Józef Sowiński
        Prof. dr hab. Barbara Kutkowska
        Mgr Marian Rybarczyk
        Mgr inż. Krzysztof Grembowski
        Mgr inż. Adam Szopa
        Mgr Wioletta Fałowska
        Mgr Kamil Chojaczyk
        Mgr Anna Kutnik
        Mgr inż. Zbigniew Rogula
        Mgr Marianna Stałowska-Bryl

Do zadań Komisji należy:
  1. Opracowanie roboczego projektu statutu w zakresie zasad podziału subwencji, zasad gospodarki finansowej oraz dysponowania mieniem Uczelni.
  2. Przekazanie projektu Rektorskiej Komisji nadzorującej wdrażanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce celem jego przyjęcia i przekazania Senackiej Komisji do dalszego procedowania - w terminie do 15.02.2018 r.

        Obsługę Komisji zapewnia Biuro Rektora.Rektorska Komisja do opracowania projektu Regulaminu pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


        Przewodniczący – prof. dr hab. Jarosław Bosy

        Członkowie:

        Prof. dr hab. Adam Szewczuk
        Dr inż. Dariusz Zalewski
        Dr inż. Anna Jerysz
        Mgr Marian Rybarczyk
        Mec. Marianna Stałowska-Bryl
        Mgr Agata Knop
        Mgr Teresa Orlewska
        Mgr inż. Monika Gyurkowich
        Mgr inż. Urszula Roszyk
        Mgr inż. Mirosława Zielińska
        Inż. Barbara Tedys
        Mgr inż. Halina Beń

        Obsługę komisji zapewnia Dział Kadr i Płac.

   

W ramach Rektorskiej komisji ds. opracowania projektu statutu wyodrębnia się następujące podkomisje:


Podkomisja ds. ustroju i organizacji struktur Uczelni


        Przewodniczący – prof. dr hab. Adam Szewczuk

        Członkowie:

        Mgr Marian Rybarczyk
        Prof. dr hab. Jarosław Bosy
        Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
        Prof. dr hab. Józef Sowiński
        Dr hab. Anna Czubaszek prof. nadzw.
        Prof. hab. Bernard Kontny
        Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
        Dr hab. Adam Roman prof. nadzw.
        Dr. hab. Bogdan Stępień prof. nadzw.
        Prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
        Prof. dr hab. Alina Wieliczko
        Dr hab. Ryszard Polechoński
        Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
        Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
        Prof. dr hab. Cezary Kabała
        Dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
        Dr. inż. Zatoń-Dobrowolska
        Dr inż. Anna Koszelnik-Leszek
        Dr Stanisław Dzimira
        Dr inż. Danuta Figurska-Ciura
        Dr Zbigniew Jurzyk
        Dr inż. Włodzimierz Kita
        Dr inż. Radosław Spychaj
        Mgr Wioletta Fałowska
        Mgr Ewa Hajdasz
        Dr Bartosz Greczner
        Mgr inż. Halina Beń
        Mgr inż. Adam Szopa
        Mgr inż. Krzysztof Grembowski

Do zadań Podkomisji należy między innymi przygotowanie zasad ustroju i struktury organizacyjnej Uczelni, w tym zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji jej jednostek organizacyjnych, funkcji kierowniczych w Uczelni, zasad powoływania osób do pełnienia tych funkcji oraz zasad reprezentowania Uczelni – w terminie do 15.02.2019 r.

        Obsługę Podkomisji zapewnia Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych.


Podkomisja ds. dyscyplin naukowych, badań naukowych, kadry naukowej i doktorantów


        Przewodniczący – prof. dr hab. Jarosław Bosy

        Członkowie:

        Prof. dr hab. Adam Szewczuk
        Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
        Prof. dr hab. Józef Sowiński
        Dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.
        Prof. dr hab. Joanna Mąkol
        Dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.
        Prof. dr hab. Andrzej Zachwieja
        Prof. dr hab. Aneta Wojdyło
        Dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw.
        Prof. dr hab. Agnieszka Kita
        Dr hab. Antoni Szumny, prof. nadzw.
        Prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
        Prof. dr hab. Bernard Kontny
        Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
        Dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
        Dr hab. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
        Prof. dr hab. Wojciech Niżański
        Dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. nadzw.
        Prof. dr hab. Alina Wieliczko
        Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
        Prof. dr hab. Adam Figiel
        Prof. dr hab. Cezary Kabała
        Prof. dr hab. Andrzej Kotecki
        Dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

        Przedstawiciel doktorantów

Do zadań Podkomisji należy wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w ramach których UPWr zamierza prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz kształcenie studentów, a także zatrudniać i rozwijać kadrę naukową Uczelni i kształcić doktorantów – w terminie do 15 02.2019 r.

        Obsługę Podkomisji zapewnia Dział Nauki.


Podkomisja ds. studenckich, systemu nauczania i edukacji


        Przewodniczący – prof. dr hab. Józef Sowiński

        Członkowie:

        Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
        Prof. dr hab. Jarosław Bosy
        Prof. dr hab. Adam Szewczuk
        Prof. dr hab. Barbara Kwiatkowska
        Prof. dr hab. Damian Knecht
        Dr hab. Barbara Żarowska, prof. nadzw.
        Dr inż. Danuta Figurska-Ciura
        Dr hab. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
        Prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski
        Dr hab. Katarzyna Szopka
        Dr inż. Daniel Pruchniewicz
        Dr Katarzyna Kosek-Paszkowska
        Dr hab. Anna Rząsa prof. nadzw.
        Dr Katarzyna Lech-Książkiewicz
        Mgr Urszula Siembieda
        Mgr Paulina Boroń-Kacperek
        Mgr Beata Kołakowska-Wróbel
        Mgr Kamil Chojaczyk

        Przedstawiciel studentów
        Przedstawiciel doktorantów

Do zadań Podkomisji należy opracowanie zasad przyjmowania studentów na poszczególne rodzaje, kierunki, poziomy i profile kształcenia oraz zasad funkcjonowania systemu nauczania i edukacji – w terminie do 15.02.2019 r.

        Obsługę Podkomisji zapewnia Dział Organizacji Studiów.


Podkomisja ds. współpracy z gospodarką i inicjatyw biznesowych


        Przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta

        Członkowie:

        Prof. dr hab. Jarosław Bosy
        Prof. dr hab. Adam Szewczuk
        Prof. dr hab. Józef Sowiński
        Prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
        Prof. dr hab. inż. Jarosław Kaszubkiewicz
        Prof. dr hab. inż. Antoni Szumny
        Prof. dr hab. Wojciech Niżański
        Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
        Prof. dr hab. inż. Anita Biesiada
        Prof. dr hab. inż. Katarzyna Adamczewska-Sowińska
        Prof. dr hab. inż. Alicja Kucharska
        Prof. dr hab. inż. Adam Figiel
        Dr inż. Adam Iwaniak
        Prof. dr hab. inż. Wojciech Kruszyński
        Prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
        Dr hab. inż. Tomasz Hadaś
        Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć
        Prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
        Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller
        Mgr Janusz Gaca
        Dr inż. Magdalena Gawron-Gajgał
        Dr Magdalena Ornatowska
        Mgr inż. Marcin Dynia
        Mgr Krzysztof Otręba
        Dr inż. Anna Kasperowicz
        Dr inż. Sylwia Lewandowska
        Dr inż. Marek Szołtysik
        Dr inż. Łukasz Bobak
        Dr hab. Marcin Wrzosek
        Dr inż. Anna Michalska
        Dr inż. Paweł Mituła
        Dr hab. Błażej Poźniak