Rzeczpospolita Polska

Akty prawne

Uchwały


  • Uchwała nr 99/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 5/99 z 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym, podlegającej ustawie o prawach autorskich, wynikających ze stosunku pracy oraz uchwały Senatu nr 50/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wstrzymania stosowania uchwały Senatu nr 5/99 z 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym, podlegającym ustawie o prawach autorskich wynikających ze stosunku pracy


Zarządzenia