Rzeczpospolita Polska

Statut

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzony uchwałą nr 56/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Obowiązuje od 1 października 2019 roku