Rzeczpospolita Polska

Rady dyscyplin

Przewodniczący i wiceprzewodniczący rad dyscyplin na UPWr:

Inżynieria lądowa i transport:
Przewodniczący - dr hab inż. Krzysztof Sośnica, prof. uczelni
Wiceprzewodniczący - dr hab.inż. Jan Kapłon, prof. uczelni

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
Przewodniczący - prof. dr hab. inż Krzysztof Pulikowski,
Wiceprzewodnicząca - dr hab. inż Justyna Hachoł, prof. uczelni

Nauki biologiczne:
Przewodnicząca - prof. dr hab. inż Edyta Kostrzewa-Susłow,
Wiceprzewodniczący - dr hab. Grzegorz Zaleśny, prof. uczelni

Rolnictwo i ogrodnictwo:
Przewodniczący - prof. dr hab inż. Marcin Kozak,
Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Daniel Pruchniewicz, prof. uczelni

Technologia żywności i żywienia:
Przewodnicząca - prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita,
Wiceprzewodnicząca - dr hab. Anna Dąbrowska, prof. uczelni

Weterynaria:
Przewodniczący - prof. dr hab. Wojciech Niżański,
Wiceprzewodnicząca - prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz.

Zootechnika i rybactwo:
Przewodniczący - dr hab. inż. Heliodor Wierzbicki, prof. uczelni,
Wiceprzewodnicząca - prof. dr hab. inż. Joanna Szyda.


Do zadań rady dyscypliny należy:

  • nadawanie stopni naukowych w dyscyplinie,
  • współpraca ze szkołami doktorskimi,
  • udział w ocenie postępów w zakresie przygotowania rozpraw doktorskich w danej dyscyplinie w szkole doktorskiej,
  • opracowanie strategii rozwoju dyscypliny, w szczególności: identyfikacja priorytetowych problemów i kierunków badawczych, okresowa analiza dorobku dyscypliny oraz określenie strategii umiędzynarodowienia badań w dyscyplinie,
  • współpraca z radami programowymi kierunków studiów w kwestii inicjowania nowych kierunków studiów oraz rozwoju programów kształcenia na kierunkach przypisanych do danej dyscypliny,
  • współpraca z radami innych dyscyplin w celu promowania interdyscyplinarności badań,
  • udział w opracowaniu wymagań w konkursach dla nauczycieli akademickich,
  • udział w opracowaniu kryteriów okresowej oceny nauczycieli akademickich.