Rzeczpospolita Polska

Kwestor

Kwestor

mgr Wioletta Fałowska

pokój nr 141
tel/fax. 71 320 5109
e-mail:


Zastępca kwestora ds. księgowości

mgr Danuta Biadacz

pokój nr 126
tel. 71 320 5258
fax: 71 328 3576
e-mail:Zastępca kwestora ds. planowania i finansów

mgr Kamil Chojaczyk

pokój nr 119
tel/fax. 71 320 5179
e-mail:


Kwestorowi podlega:
  • Kwestura w skład której wchodzi:
    1. Biuro Kontrolingu
    2. Dział Ewidencji Majątkowej
    3. Dział Finansowy
    4. Dział Księgowości Ogólnej
  • Samodzielne stanowisko ds. kasy zapomogowo-pożyczkowej