Rzeczpospolita Polska

Zastępca kanclerza ds. Inwestycji i Remontów

mgr inż. Adam Szopa

pokój nr 252
tel. 71 320 5180
e-mail: