Rzeczpospolita Polska

Historia i misja uczelni


Korzenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, podobnie jak całego wrocławskiego środowiska akademickiego, tkwią we Lwowie.

Początki Wydziału Rolniczego też sięgają Galicji z czasów panowania Habsburgów. W roku 1856 w Dublanach koło Lwowa powstała Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, przekształcona w roku 1858 w Wyższą Szkolę Rolniczą.

Powołanie dekretem Krajowej Rady Narodowej z 24 sierpnia 1945 roku Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wraz z wydziałami Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym otworzyło powojenną kartę historii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego bazą materialną stał się przedwojenny Instytut Rolniczy niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. W 1945 roku studia na obu wydziałach rozpoczęły 302 osoby.  W roku akademickim 1946/47 kadra naukowo-dydaktyczna to 103 osoby, w tym 20 pracowników samodzielnych. W 1951 roku z Uniwersytetu i Politechniki wyodrębniła się samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1972 roku funkcjonowała jako Akademia Rolnicza, a od 23 listopada 2006 roku jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.