Rzeczpospolita Polska

Archiwum

ul. Sopocka 23
50-344 Wrocław
e-mail:


p.o. kierownika

Bożena Majer
tel. 71 328 6415
e-mail:

mgr Martyna Bogdan
tel. 71 328 6415
e-mail:


Przepisy

  1. Instrukcja kancelaryjna
  2. Jednolity rzeczowy wykaz akt
  3. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wzory druków

  1. Karta udostępniania akt
  2. Spis spraw
  3. Spis zdawczo-odbiorczy akt
  4. Spis zdawczo odbiorczy informatycznych nośników-danych
  5. Wniosek o udostępnianie prac dyplomowych

Wskazówki dla pracowników

  1. Skrócona informacja o porządkowaniu i przekazywaniu akt do archiwum
  2. Przykładowe opisy teczek