Rzeczpospolita Polska

Biuro Zamówień Publicznych i Umów

ul. C. K. Norwida 25, pok. 30-32
50-375 Wrocław


Dyrektor

mgr Marcin Makowski
tel. 71 320 5140
fax 71 3205 386
e-mail:

Zastępca dyrektora

mgr Paweł Korzeniowski
tel. 71 320 1031
e-mail:

Zofia Golińska-Zalewska
tel. 71 320 5496
e-mail:

mgr Katarzyna Budzyńska
tel. 71 320 5428
e-mail:

inż. Robert Niedźwiecki
tel. 71 320 1031
e-mail:

mgr Mirosław Łukaszuk
tel. 71 320 1031
e-mail:

mgr Beata Piasecka
tel. 71 320 5428
e-mail:


Zadania biura:

Zakres działania Biura regulują postanowienia § 30 regulaminu organizacyjnego uczelni.