Rzeczpospolita Polska

Dział Inwentaryzacji

ul. C.K. Norwida 25, (pok. 223, 224)
50-375 Wrocław


Kierownik

mgr Jolanta Ziętek
tel. 71 320 1005, 71 320 5123
e-mail:

mgr Katarzyna Kłusek-Całka
tel. 71 320 5123
e-mail:

Alicja Kosińska
tel. 71 320 5123
e-mail:

Alina Matuszczak
tel. 71 320 5123
e-mail:

 

Druk rewersu dla wypożyczającego