Rzeczpospolita Polska

Dział Organizacji Studiów

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, 50-369 Wrocław
e-mail:


Dyrektor

dr Katarzyna Lech-Książkiewicz
tel. 71 320 5104; budynek A1, pok. 4
e-mail:

Zastępca dyrektora

mgr inż. Monika Gyurkowich
tel. 71 320 5174, budynek A1, pok. 5
e-mail:

dr inż. Iwona Kwiecińska
tel. 71 320 1044; 71 320 5174; budynek A1, pok. 5
e-mail:

mgr Teresa Chabińska
tel. 71 320 5134, 71 328 2036; budynek A1, pok. 3
e-mail:

Danuta Siemiatycka
tel. 71 320 5134, 71 328 2036; budynek A1, pok. 3
e-mail:

mgr inż. Adam Serafin
tel. 71 320 5134; budynek A1, pok. 3
e-mail:

mgr Joanna Bonarowska
tel. 71 320 5134, 71 328 2036; budynek A1, pok. 3
e-mail:

lic. Łukasz Baszkiewicz
e-mail: