Rzeczpospolita Polska

Dział Inwestycji i Remontów

ul.  Norwida 25, (pok. 136)
50-375 Wrocław
e-mail:


p.o. dyrektora

Renata Ściwiarska
tel. 71 320 5136, 887 195 887
e-mail:

mgr inż. Paweł Kuśnierek
e-mail:

Dorota Giecewicz-Zawisza
tel. 71 320 5126
e-mail:

mgr inż. Izabela Grzesiuła-Woźniak
tel. 71 320 5126
e-mail: izabela.grzesiula@upwr.edu.pl

inż. Damian Dołbaczuk
tel. 71 320 5126
e-mail:

inż. Marta Nowicka
e-mail:
tel. 71 320 5126