Rzeczpospolita Polska

Dział Techniczny

ul. C.K. Norwida 25, (pok. 136)
50-375 Wrocław
e-mail:


p.o. dyrektora

Renata Ściwiarska
tel. 71 320 5136, 887 195 887
e-mail:

Dorota Giecewicz-Zawisza
tel. 71 320 5126
e-mail:

mgr inż. Izabela Grzesiuła-Woźniak
tel. 71 320 5126
e-mail: izabela.grzesiula@upwr.edu.pl

inż. Damian Dołbaczuk
tel. 71 320 5126
e-mail:


Zespół inżyniera

ul. M. Curie-Skłodowskiej 42 we Wrocławiu (pok. 101)
tel./fax: 71 320 52 23

Inżynier rezydent

mgr inż. arch. Anna Wawrzyniak-Olszak
tel. 71 320 51 43, 785 707 074
e-mail:

Inspektor branży budowlanej

mgr inż. Ryszard Rotter
tel. 71 320 52 20
e-mail:

Inspektorzy branży sanitarnej

inż. Władysław Puzanowski
tel. 71 320 52 20
e-mail:

mgr inż. Mateusz Łagoda
tel. 71 320 52 20
e-mail:

Inspektorzy branży elektrycznej

mgr inż. Józef Juszczak
tel. 71 320 52 20
e-mail:

mgr inż. Michał Woźniak
tel. 71 320 52 20
e-mail:

Specjalista ds. umów i rozliczeń

mgr inż. Beata Herbeć
tel. 71 320 51 43, 785 707 072
e-mail: