Rzeczpospolita Polska

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
e-mail:

Dział Współpracy z Zagranicą przeniesiony do pokoju 138 w Gmachu Głównym.


Dyrektor

mgr Krzysztof Kafarski
tel. 71 320 1024
e-mail:

Zastępca dyrektora

mgr Anna Raułuszkiewicz

Biuro Obsługi Wymiany Osobowej

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, pok. 104
tel. 71 320 1024
fax 71 328 4849

Biuro Międzynarodowych Programów Edukacyjnych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, pok. 201
tel. 71 320 5115

mgr Anna Raułuszkiewicz
tel. 71 320 5103
e-mail:
mgr Jadwiga Bolechowska
koordynator programów międzynarodowych
tel. 71 320 5478
e-mail:
mgr inż. Sylwia Popiel
tel. 71 320 5253
e-mail:
mgr Anna Posadowska-Malarz
tel. 71 320 5287
e-mail:
  mgr Kamila Majchrzak
tel. 71 320 5288
e-mail:

Biuro Międzynarodowych Programów Naukowo-Badawczych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, pok. 145
tel. 71 320 5266

 
dr inż. Maria Błaszczuk
e-mail:
 
dr inż. Katarzyna Kopańczyk
e-mail: