Rzeczpospolita Polska

Zespół ds. Likwidacji

ul. C. K. Norwida 25, (pok. 225)
50-375 Wrocław


Kierownik

Barbara Kołakowska
tel. 71 320 5226
e-mail:

Alicja Makiel
tel. 71 320 5226
e-mail:

inż. Klaudia Sójka
tel. 71 320 5226
e-mail:


Zasady postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych uczelni, wycofanych z użytkowania reguluje instrukcja wprowadzona zarządzeniem nr 78/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maj 2014 roku.

Wzory druków