Rzeczpospolita Polska

Zespół ds. Obronnych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, 50-369 Wrocław
tel. 71 320 5175
e-mail:


Kierownik

dr inż. Kazimierz Kędzia
e-mail: