Rzeczpospolita Polska

prof. dr hab. Leonid Rekovets

rekovets

Dziedzina uzyskania stopnia doktora habilitowanego: nauki biologiczne oraz tytułu profesora: zoologia; dyscyplina: zoologia, paleontologia; specjalność: paleontologia.

Zainteresowania naukowe dotyczą: faunistyki, systematyki, filogenezy i ewolucji kręgowców kopalnych. Główne badania w zakresie drobnych ssaków Neogenu i Antropogenu Europy z uwzględnieniem problemów faunistyki historycznej, paleoekologii i biostratygrafii.

  • 140 oryginalnych prac,
  • Rok zatrudnienia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: 2002.