Rzeczpospolita Polska

dr hab. Grzegorz Kopij, prof. nadzw.


Dziedzina uzyskania stopnia doktora habilitowanego: ekologia; dyscyplina: biologia; specjalność: ornitologia.

Głównym tematem badań naukowych jest ekologia zwierząt, w szczególności ekologia troficzna i populacyjna. Preferowane obiekty badań to ptaki (zwłaszcza drapieżne i wodne), a w mniejszym stopniu inne grupy kręgowców. Głównym poligonem, badań dr hab. Grzegorza Kopija jest Śląsk i Afryka Południowa.

  • 207 oryginalnych prac,
  • Rok zatrudnienia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: 2002.