Rzeczpospolita Polska

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25, pok. 319
50-365 Wrocław
tel. +48 71 320 1000, -5481
e-mail:

strona www


Dyrektor

dr inż. Anna Ogły
e-mail:

Z-ca dyrektora

mgr Urszula Siembieda
tel. 71 320 5112
e-mail:

 

Sekcja organizacji szkoleń

mgr Anna Kałuża-Handke
tel. 71 320 5120
e-mail:

mgr Anna Miechurska
tel. 71 320 5481
e-mail:

mgr inż. Joanna Szymańska
tel. 71 320 5481
e-mail:

mgr Katarzyna Błaszczyk
tel. 71 320 1001
e-mail:

mgr Damian Witkowski
e-mail:

mgr Małgorzata Perczyńska
tel. 71 320 5112
e-mail:

Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice

ul. Pawłowicka 87/89, 101
51-250 Wrocław
tel./fax: 71 330 4204
e-mail:

strona www

Pałac w Pawłowicach

Pałac ma piękną przeszłość
i zasługuje na piękną przyszłość.
Może być znakomitym miejscem
wypoczynku dla wrocławian.

Prof. Tadeusz Szulc
były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu