Rzeczpospolita Polska

Centrum Analiz Jakości Środowiska

pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
tel. 71 320 1547, 1548, 1549, 1550
fax 71 320 1547
strona domowa

Kierownik

dr inż. Bogna Kosyk
tel. 71 320 1547, e-mail:


Pracownicy

mgr inż. Maria Barna 71 320 1549
mgr inż. Anna Fleszar (nieobecność)
71 320 1548
mgr Anita Jandy 71 320 1549
mgr inż. Marzena Radziwon 71 320 1550
mgr inż. Joanna Śniegowska 71 320 1548

Charakterystyka możliwości badawczych

W zakresie swoich usług Centrum Analiz Jakości Środowiska oferuje analizę fizykochemiczną m.in. wód i ścieków, gleb, osadów ściekowych, materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpadów i wielu innych. Oznaczenia wykonujemy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz metodami referencyjnymi określonymi polskim prawem. Ciągle poszerzamy obszar naszej działalności zwracając szczególną uwagę na potrzeby Klientów. Laboratorium CAJŚ wykonuje badania specjalne z zakresu ochrony środowiska mieszczące się w możliwościach badawczych, według metod uzgodnionych z klientem. Zatrudniona w naszym laboratorium kadra posiada odpowiednie kwalifikacje i bogate doświadczenie w zakresie prac laboratoryjnych. Nieustannie doskonalimy swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach w dziedzinach związanych z działalnością Laboratorium. Ponadto laboratorium wykonuje badania specjalne z zakresu ochrony środowiska mieszczące się w możliwościach badawczych, według metod uzgodnionych z klientem. Informacje na temat cen dostępne w laboratorium, do uzgodnienia.

Dysponujemy wysokiej klasy aparaturą specjalistyczną:

 • Spektrometr emisji atomowej ICP-AES iCAP 7400 firmy Thermo Scientific
 • Chromatograf cieczowy HPLC z detektorami (UV-VIS PAD, refraktometrycznym, fluorescencyjnym, elektrochemicznym) firmy Varian
 • Analizator składu elementarnego CHNS firmy CE Instruments
 • Analizator rtęci MA-2 firmy Nippon Instruments Corporation (NIC)
 • Spektrofotometr Pharo 300 firmy Merck
 • Wieloparametrowy miernik laboratoryjny InoLab Multi Level 3 firmy WTW
 • Mętnościomierz TB 1000 firmy Eutech Instruments
 • Mineralizator mikrofalowy wysokociśnieniowy Mars 5 firmy CEM Corporation
 • System do dejonizacji wody firmy Millipore
 • Chromatograf jonowy Dionex ICS-1100
 • Chromatograf cieczowy ze spektrometrem masowym TSQ Quantum Access MAX firmy Thermo Scientific