Rzeczpospolita Polska

Czasopismo „Głos Uczelni”

„Głos Uczelni” ukazuje się od października 1992 roku. Przez pierwsze 18 lat wydawany był jako miesięcznik, a redagowały go: Małgorzata Wanke-Jakubowska i Maria Wanke-Jerie. Ostatni, 200. numer pod ich redakcją ukazał się w październiku 2010 roku. Od 201. do 221. numeru „Głos Uczelni”, jako dwumiesięcznik, redagowała dr Ewa Jaworska.  Rok 2015 to kolejne zmiany –  „Głos Uczelni” stał się czasopismem internetowym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Katarzyna Kaczorowska, jej współpracownikiem dziennikarka Martyna Jabłońska.


Wyszukiwanie informacji w „Głosie Uczelni” 

 

Numery archiwalne

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1996 47
1997 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1998 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1999 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
2000 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
2001 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
2002 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
2003 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
2004 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
2005 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
2006 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
2007 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
2008 169 170 171 172 173 174 175 176
177
178 179 180
2009 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
2010 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
2011 202 203 204 205 206
2012 207 208 209 210 211
2013 212 213 214 215 216
2014 217 218   219   220  221
2015 222 223
2016 224 225
226
2017 227 228
2018 229 230
2019 231 232

 

Biuro Informacji i Promocji

50-375 Wrocław, ul. Norwida 25
tel. 71 320 5498
e-mail:

Cytowanie fragmentów wymaga umieszczenia pod cytatem informacji o źródle, autorze lub autorach i aktywnego linku do tej strony. Natomiast cytowanie całości tekstu lub zdjęć wymaga zgody wydawcy.