Rzeczpospolita Polska

Skład Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”dr inż. Włodzimierz Kita - przewodniczący Komisji Uczelnianej

dr inż. Teresa Skiba – zastępca przewodniczącego Komisji Uczelnianej

Członkowie Komisji Uczelnianej:

dr inż. Filip Boratyński
dr inż. Elżbieta Gębarowska
prof. dr hab. Leszek Kuchar
dr Kamil Sierżant
dr inż. Dariusz Zalewski