Rzeczpospolita Polska

Skład Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”Roman Zakaszewski – przewodniczący

Grażyna Höhle-Król

dr Piotr Ordon

dr hab. Krystyna Bryś