Rzeczpospolita Polska

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" w komisjach Uniwersytetu Przyrodniczego


Komisje senackie

 • ds. Badań Naukowych – prof. dr hab. Antoni Golachowski
 • Finansowa – dr inż. Dariusz Zalewski
 • Kadry Naukowej – prof. dr hab. inż. Leszek Kuchar
 • Spraw Studenckich i Kształcenia – dr inż. Filip Boratyński
 • Statutowa – dr inż. Włodzimierz Kita


Komisje rektorskie

 • Komisja ds. Wynagrodzeń  – dr inż. Teresa Skiba, dr inż. Filip Boratyński
 • Komisja ds. Nagród i Odznaczeń – prof. dr hab. Leszek Kuchar
 • Komisja ds. Socjalnych i Mieszkaniowych – dr inż. Teresa Skiba
 • Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Elżbieta Owczarska
 • rektorsko-związkowa ds. nagród dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi – dr inż. Teresa Skiba


Komisje dyscyplinarne

 • Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich – prof. dr hab. inż. Anna Karczewska
 • Sąd Koleżeński dla nauczycieli akademickich – dr inż. Włodzimierz Kita
 • Komisja Pojednawcza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – dr inż. Włodzimierz Kita